smuteční citáty

Smuteční verše, básně a citáty na parte

Verše nebo citáty na parte vybírejte vždy s ohledem na osobnost zesnulého. U věřících se často volí nějaký citát z Bible. Oblíbené jsou například tyto věty:

 • Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání… (Kazatel 3,1-11)
 • Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, byť také umřel, živ bude a každý kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.(Jan 11; 25)
 • Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínů smrti, nebudu se báti zlého, neboť Ty se mnou jsi. (Žalm 23,4)

Také je možné vybrat krátký verš či báseň oblíbených českých básníků:

 • Odešla… Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.(Jaroslav Seifert)
 • Není smrti, zůstává stále živý, kdo spravedlivý byl a dobrotivý. (František Halas)
 • Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění, jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ráno květiny. (Jiří Wolker)

Někdy se také volí citáty slavných osobností:

 • A přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno… (Olga Scheinpflugová)
 • Kdo v srdcích žije – neumírá… (František Hrubín)
 • Život měříme skutky a ne časem.(Seneca)

-------------------------------------------------

Smuteční verše, básně a citáty na parte
 • Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. ...
 • Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, byť také umřel, živ bude a každý kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. ...
 • Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínů smrti, nebudu se báti zlého, neboť Ty se mnou jsi.
Zpět do obchodu