smuteční citáty

Citáty, které se používají nejen na parte, ale i na fotoporcelán na pomníky.

smuteční porcelanová deska fotky_na_hrob_porcelán-kniha-4

Smuteční verše, básně a citáty na parte

Verše nebo citáty na parte vybírejte vždy s ohledem na osobnost zesnulého. U věřících se často volí nějaký citát z Bible. Oblíbené jsou například tyto věty:

 • Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání… (Kazatel 3,1-11)
 • Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, byť také umřel, živ bude a každý kdo žije a věří ve mne, neumře navěky.(Jan 11; 25)
 • Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínů smrti, nebudu se báti zlého, neboť Ty se mnou jsi. (Žalm 23,4)

Také je možné vybrat krátký verš či báseň oblíbených českých básníků:

 • Odešla… Jediná na světě, jež nikdy nezradí, na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka, to byla nejdražší, to byla maminka.(Jaroslav Seifert)
 • Není smrti, zůstává stále živý, kdo spravedlivý byl a dobrotivý. (František Halas)
 • Až umřu, nic na tomto světě se nestane a nezmění, jen srdcí několik se zachvěje v rose jak k ráno květiny. (Jiří Wolker)

Někdy se také volí citáty slavných osobností:

 • A přišla dlouhá noc a po ní žádné ráno… (Olga Scheinpflugová)
 • Kdo v srdcích žije – neumírá… (František Hrubín)
 • Život měříme skutky a ne časem.(Seneca)

-------------------------------------------------

Smuteční verše, básně a citáty na parte
 • Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. ...
 • Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, byť také umřel, živ bude a každý kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. ...
 • Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínů smrti, nebudu se báti zlého, neboť Ty se mnou jsi.

Další citáty:

 • A láska zůstala – ta smrti nezná.
 • Až tady nebudu, zmizí jak sen,
  co jsem si ponechal pro sebe jen.
  Až tady nebudu, žít bude dál
  v druhých, co jsem jim v životě dal.
 • Co vděkem za lásku a péči Tvou
  Ti můžeme dát –
  hrst krásných květů naposled,
  a pak jen vzpomínat…
 • Dopracovaly pilné ruce,
  utichlo navždy předobré srdce.
  Očima drahýma se již nepodíváš,
  teď klidným spánkem odpočíváš.
 • Jak tiše žil, tak tiše odešel,
  skromný ve svém životě,
  velký ve své lásce a dobrotě.
 • Klesly ruce pracovité, zemdlené,
  ztichlo srdce dobré, znavené,
  již je po bolestech, utrpení,
  již po životě, je jen rozloučení.
 • Lásku měl na rtech,
  dobrotu v srdci,
  poctivost ve své duši.
 •  Zvykli jsme si na život ve dvou
  a jeden pro druhého…
  Bylo to hezké a bylo nám
  spolu dobře.
 •  Mnoho jsem trpěl,
  ale bez reptání.
  Odcházím, neplačte,
  jen někdy vzpomeňte.
 • Posílám pozdrav poslední…
  všem, kdo měl mne rád,
  mně se víc nerozední,
  já budu spát.
 • Pracoval vždy do únavy,
  klidu sobě nedopřál.
  Srdce jeho zlaté bylo,
  každému jen blaho přál.
  Za vše dobré, co vykonal,
  tichý spánek buď mu přán.
 • Po pilné práci klesla Tvoje hlava,
  Tys úkol svůj již dokonal.
  Teď můžeš jenom klidně spáti
  a vděčně budou vzpomínati
  ti, kterés tolik miloval.
 • Smrt přešla kolem.
  Život jde dál.
  Rozprostřel závoj protkaný bolem,
  v něm ukryt je žal.
 • Za všechnu lásku a péči Tvou,
  co s vděkem dnes Ti můžeme dát…
  hrst krásných květů na pozdrav
  a pak již jen vzpomínat.
 • Neplačte drazí, že odcházím spát,
  jak pokynul mi Osud.
  Ve věčné noci bude se mi zdát,
  že žiji s Vámi dosud.
 • Neplačte, že jsem odešel,
  ten klid a mír mi přejte,
  jen věčné světlo vzpomínky
  mi stále zachovejte.
 • Odešel’s, drahý,
  bez slůvka rozloučení,
  tak náhle –
  že těžko k uvěření…
 • Úsměv měl na rtech,
  dobrotu v srdci,
  lásku v duši…
 • Po krátkých cestách
  chodili jsme spolu,
  na dalekou
  odešel jsi sám.
 • Spi tiše tichounce,
  dnes dosnils života bludný sen
  a cestou bolesti odešels tam,
  kde mír a láska jen.
 • Nezemřel.
  Spí, má-li sen, je krásný,
  zdá se mu o těch, které miloval
  a kteří milovali jeho.
 • Na shledanou, drahý, na shledanou
  zůstaneš mi v srdci na věky.
  Rozejdeme se, není na vybranou.
  Svede nás až zítřek daleký.
 • Až té trávy neseté,
  na mém hrobě rozkvete,
  čípak vy, mé rodné brázdy,
  čípak vy jen budete.
  Kdo tu bude u vás stát,
  kdo vás bude míti rád,
  kdo vás přijde, rodné brázdy,
  kdo vás přijde zaorat
 • fotky napomník a hrob 9911-1 foto na hrob - pergamen

Citáty lze doplnit i na pordeláové foto na pomníky.

Zpět do obchodu